İçeriğe geç
Anasayfa » MAKALELER » ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?
Trafik kazaları birçok maddi hasara neden olmaktadır. Bugünkü yazımızın konusu araç değer kaybı hakkındadır. Araç değer kaybı nedir, araç değer kaybı nasıl hesaplanır gibi birçok sorunun cevabına değineceğiz.
Araç Değer Kaybı Nedir?
Araç değer kaybı, herhangi bir netice sonucu hasar gören aracın durumunu niteleyen kavram olarak tanımlanabilir. Hasar kavramı temel itibariyle herhangi bir olayın yol açtığı, kırılma, dökülme, yıkılma olarak ifade edilir. Araç değer kaybı ise araçta herhangi bir olay neticesinde meydana gelen kırılma, dökülme, yıkılma olarak nitelendirilebilir. Kaza geçiren aracın değerinde meydana gelen azalış araç değer kaybı ile ifade edilmektedir. Kazalı bir aracın hasarlı parçasını isterseniz orijinal bir parçayla değiştirseniz de bu durum araçta değer kaybına neden olacaktır. Araç değer kaybı; çeşitli kaynaklarda “kazaya karışan aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkı” olarak tanımlanmıştır.
Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?
Araç değer kaybının hesaplanması konusu son derece önemlidir. Araç değer kaybının hesaplanması meselesi teknik bir meseledir. Araç değer kaybı hesaplaması, Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Eki Değer Kaybı Hesaplama Esaslarına göre yapılır.
Araç Değer Kaybı Davası Nedir?
trafik kazası nedeniyle ya da başka bir nedenle aracında hasar oluşan tarafın, hasar giderilmiş olsa bile araç değerindeki düşme nedeniyle açabileceği dava türüdür.
Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?
Araç değer kaybı davası için en önemli ölçütlerden biri kusurlu olmamaktır. Dava Yolu ile değer kaybı davası açmak isteyen bir kimse tam kusurlu olmamalıdır. Kusurun oranı son derece önemlidir. Kısmi kusur halinde ise kusurlu olunmayan oranda talepte bulunulabilir. Kusurun tespitinde ise genellikle bilirkişiye başvurulmaktadır.
Araç Değer Kabı Davası Yargıtay Kararı
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi         2021/6804 E.  ,  2021/6886 K.
“Somut olayda, davacı taraf, ticari plaka satış sözleşmesinin iptali ile trafik sicil kaydının miras payı oranında adına tescilini, olmadığı takdirde araç ve ticari plaka hat bedelinin tespiti ile miras payına isabet eden bedelin faizi ile birlikte tahsilini ayrıca, dava konusu aracın temlik tarihinden itibaren davalı tarafça işletilmesinden kaynaklı kazanç kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL’nin devir tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsilini talep ederek davayı açmıştır. Dava konusu aracın ve ticari plaka hat bedelinin dava tarihindeki değeri mahkemece yapılacak bilirkişi incelemesine bağlı olabileceğine göre, dava değerinin dava açarken tam ve kesin olarak davacı tarafından belirlenmesi mümkün bulunmadığından, davanın belirsiz alacak davası olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Ne var ki mahkemece bu yönde bir işlem yapılarak dava değeri belirlenmediği gibi harçta ikmal edilmeden sonuca gidilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?