2024 Avukat Vekalet Ücretleri

Türkiye’deki 2024 Avukat Vekalet Ücretleri

Avukatlık, hukuk fakültesi mezunu olan ve avukatlık stajını tamamlayan kişilerin icra ettiği bir meslektir. Avukatlar, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişilere verilen mesleki unvandır. Avukatlar, hukukun karmaşık dünyasında bireylerin ve kurumların haklarını savunur, adaletin sağlanmasına yardımcı olur ve hukuki süreçlerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar.

2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), 21 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir12Bu tarife, avukatlara ödenmesi gereken en az ücreti belirler12.

Tarifedeki Artış

2024 yılı itibariyle, geçtiğimiz sene uygulanan ücretlere %90 oranında artış yapıldığı görülmüştür12Bu artış, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında gerçekleştirilmiştir1.

Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler

Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler karşılığıdır1Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez1.

Avukatlık Ücretinin Aidiyeti, Sınırları ve Ortak veya Değişik Sebeple Davanın Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti

Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz1Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur1.

Sonuç olarak, avukatlık mesleği, toplumun hukuki düzeninin sağlanmasında ve adaletin tesisi için kritik bir öneme sahiptir. Avukatlar, bireylerin ve kurumların haklarını savunur ve onlara hukuki destek sağlar. Avukatlık mesleği, toplumun hukuki düzeninin sağlanmasında ve adaletin tesisi için kritik bir öneme sahiptir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

2024 Avukatlık Ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, AAÜT 2024, Avukatlık Ücret Artışı, Resmi Gazete Avukatlık Tarifesi, Avukatlık Ücreti Kapsamı, Yargı Ücret Sınırları, Avukatlık Mesleği Önemi, Hukuki Destek, Adaletin Sağlanması
Avukatlık Mesleği, Hukuk Fakültesi, Mesleki Unvan, Adalet Sistemi, Hukuki Danışmanlık, Avukatlık Stajı, Avukat Maaşları, Kamu Sektörü, Özel Sektör, Hukuki Süreçler
Hemen Arayın