AYM, Otomobil Satışını Takiben Sigortanın Devamını Düzenleyen Maddeyi İptal Etti

Yüksek Mahkeme, Otomobil Satışını Takiben Sigortanın Devamını Düzenleyen Maddeyi İptal Etti

Ankara’dan gelen haberlere göre, bugün Resmi Gazete’de yer alan bir kararla, Adana’nın dördüncü Tüketici Mahkemesi’nin bir dava kapsamında ulaştığı sonuç yankı buldu. Söz konusu dava, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun sigorta ile ilgili hükümlerinin iptali talebi üzerine yapıldı. Bu hükümlere göre, sigortacının, poliçe üzerinde yer alan “sigorta şirketi, bilgilendirildikten sonra 15 gün içerisinde poliçeyi iptal edebilir ve iptal, bildirimden 15 gün sonra etkili olur” ifadelerinin yürürlükten kaldırılması istendi.

Yapılan başvuruda, bir aracın satışı gerçekleştiğinde mülkiyet hakkının sona ermesine rağmen, mevcut düzenleme altında sigorta sorumluluğunun devam ettiği ve bu durumun haksız sorumluluklara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, poliçenin feshinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusundaki belirsizlikten de şikayetçi olundu.

Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilen başvuruda, anılan düzenlemenin Anayasa’ya uygun olmadığına karar verildi ve düzenlemenin iptali sağlandı. Mahkeme, iptal kararının yürürlüğe girmesi için dokuz ay süre tanıdı.

Kararın gerekçesi şöyle açıklandı: Mahkeme, araç satışı sonrası eski sahibin aracın üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve bu nedenle yeni sahibin eylemlerinden eski sahibin sorumlu tutulmasının adil olmadığını ifade etti. Kararda, “Araç sahipliği değişikliğinin ardından yeni sahibin yapması gereken zorunlu trafik sigortasına ilişkin yasal bir engelin olmadığı” belirtildi.

Ayrıca, Mahkeme kararında, kişisel kontrol ve yetkinin olmadığı bir durumda, zararın sorumluluğunun devredilmiş olmasının gerekli olmadığına hükmetti. Mahkeme, “Araç üzerindeki kontrolün devriyle eski sahibin sigortalı sıfatının sona erdiği ve bu durumda sigorta şirketinin poliçeyi iptal etmemesi halinde dahi, yeni sahibin yol açtığı hasarlardan eski sahibin sorumlu tutulmaması gerektiği” sonucuna vardı.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

Hemen Arayın