İçeriğe geç

Ceza Davaları Avukatı

AĞIR CEZA DAVALARI AVUKATI- ASLİYE CEZA DAVALARI AVUKATI- CEZA AVUKATI
Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı, Ankara Asliye Ceza Avukatı, Ankara Ağır Ceza Avukatı alanlarında ÜNAL HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak; suça karışmış olan bütün müvekkillerimizin yanındayız. Emniyet / Jandarma, Savcılık, Sulh Ceza Hakimliği, Yargılama aşaması, istinaf, temyiz başvuru sürecini müvekkillerimizin menfaatini gözeterek hukuki destek sağlamaktayız.
AĞIR CEZA AVUKATI ve ASLİYE CEZA AVUKATI; Ofisimiz Ankara Ağır Ceza Avukatı olarak uzman Ceza Avukatları ve konusunda uzman bürolarla iş birliği içerisindedir. Bu anlamda uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık,  taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CEZA DAVALARI, vergi suçları ve birçok alanda müvekkillerine hukuki destek sağlanmaktadır. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte, infaz hukukuna ilişkin başvuruları da takip etmektedir.
Ceza Davalarında Süreç
Ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları, neticesi hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden dikkatli takip edilmesi gereken bir süreçtir. Res’en araştırma ilkesi gereğince suçun ortaya çıkarılmasında adli makamlar araştırmalarını talebe bağlı olmaksızın yaparlar. Bu ise müşteki, şüpheli veya sanığın süreçte etkin olmasına engel bir durum değildir. AVUKAT SELİM ÜNAL önderliğindeki büromuzun ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek hususlarda soruşturma ve kovuşturmalara etkin olarak dahil olmaktadırlar.
Şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir), maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim nedeni, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst ceza sınırları dikkate alınan hususlardır.
İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra ise gerekli itiraz ve temyizlerin yapılması hayati bir konudur. Bu aşamada sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında ceza kesinleşir ve cezanın infazına başlanır. Bir başka hayati konu ise Yargıtay incelemesi için gönderilen temyiz dilekçesidir. CMK’nın 301. Maddesi uyarınca “Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin  noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.” Bu nedenle temyiz dilekçesinde herhangi bir hususun unutulması Yargıtay incelemesinde o hususun dikkate alınmamasına ve belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulacak iken onanması sonucunu doğuracaktır. Avukat Selim ÜNAL önderliğindeki AĞIR CEZA AVUKATLARI VE ASLİYE CEZA AVUKATLARI suça ilişkin müvekkillerin bilgi verdiği andan kararın infaz aşamasına kadar çok titiz ve dikkatli bir çalışma ile müvekkillerinin menfaatlerini sonuna kadar gözetirler.