Araç Değer kaybı bedeli nedir ve nasıl hesaplanır?

DEĞER KAYBI BEDELİ NEDİR? DEĞER KAYBI BEDELİ NASIL HESAPLANIR?
DEĞER KAYBI BEDELİNDEN KİMLER SORUMLU TUTULABİLİR?

Meydana gelen bir kaza sonucunda hasar alan araçta yapılan onarım, parça değişimi gibi işlemler nedeniyle aracın ikinci el piyasasındaki değerinin düşmesine araç değer kaybı veya hasar değer kaybı denir.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere meydana gelen kaza sonucunda aracın ikinci el piyasasında bir düşüş yaşanıyorsa araç değer kaybı almaya hak kazanılacaktı Bu değer kaybı bedeli aracın kazadan önceki serbest piyasa fiyatı ile kazadan sonraki marka ve model olarak kendine eş eğer hasarlı araç bedeli arasında rayiç değerin hesaplanması sonucunda belirlenmelidir. Ancak kazada değer kaybı talep eden kişinin asli kusurlu olmaması gerekecektir. Kişinin asli kusurlu olması durumunda karşı taraftan değer kaybına ilişkin talep hakkı doğmayacaktır.Kişinin tali kusurlu olması durumunda ise karşı tarafın kusuru oranına göre  talep hakkı doğacaktır.

Her aracın zorunlu trafik sigortası olmak zorunda olduğu için öncelikle böyle durumlarda ilk sorumlu kazaya sebebiyet veren aracın sigorta şirketi olacaktır.

Sigorta şirketi ise ancak sigorta poliçesi limitleri dahilinde sorumlu tutulabilecektir. Araçtaki değer kaybının poliçe limitlerini aşması durumunda ise aşan miktar için İHTİYARİ MALİ MESULULİYET SİGORTASI yani IMM varsa bu kapsamda yine değer kaybı bedeli için başvurulabilecektir.

Eğer IMM yoksa sigortada peki ne yapabiliriz?

Bu durumda da kazaya sebebiyet veren asli kusurlu kişiye gidilecektir. Bu durumda aracın ruhsat sahibi, kaza meydana geldiğinde aracı sevk ve idare eden kişi, sigorta şirketiyle birlikte  yani sürücü müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu için yine değer kaybı bedeli için bu kişilere de başvurulabilmektedir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15972 K. 2017/8865 T. SAYILI KARARINDA :

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesi gereğince trafik sigortası işletene düşen hukuki sorumluluğu … limitleri dahilinde teminat altına alır ve zarar gören üçüncü şahsın gerçek zararından sorumludur.

Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartlarının “… teminatının kapsamı başlıklı 1.maddesine göre sigortacı aracın işletenine yükletilebilecek hukuki sorumluluğu poliçe teminatı kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası haddi üstünde kalan kısmını poliçede yazılı azami miktara kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlu trafik … limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitidir. Başka bir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik … limitini geçtiği anda ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır. Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğundan bahsedilemez.

Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

 

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DEĞER KAYBI BEDELİ NEDİR? DEĞER KAYBI BEDELİ NASIL HESAPLANIR?
DEĞER KAYBI BEDELİ NEDİR? DEĞER KAYBI BEDELİ NASIL HESAPLANIR?
Hemen Arayın