Destek Sağlayandan Sonra Gelir Elde Ediliyorsa Tazminat Verilir Mi?

DESTEĞİN VEFATINDAN SONRA HALA ONDAN KAYNAKLI OLRAK GELİR ELDE EDİLİYORSA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HÜKMEDİLİR Mİ?

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının
korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK.’nun 45/2. maddesine (6098 sayılı TBK. md. 53/1-3) dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir. Yani vefat eden kişi ile destekten yoksun kaldığını sebep göstererek tazminat talep eden kişiler arasında maddi yönden desteğinin bulunması gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin ölümü nedeniyle yoksun kalınan maddi zarar olup, amaç zarar görenin malvarlığındaki eksilmeyi gidermektir. Ölüm nedeniyle desteğini yitirenin, destek hayatta iken elde ettiği geliri elde etme devam ediyor ise, tazminatın bu husus da dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.  Aksi halde destekten yoksun kalma tazminatı amacından saparak zenginleşmeye sebep olacak mahiyetti olacaktır. Bu sebeple bu durumun tespiti yapılarak tazminat hesaplamasının buna göre yapılması gerekmektedir.

YARGITAY 17. HD., 2010/8227 E., 2010/10721 K., 07.12.2010 TARİHLİ KARARINDA:

Somut uyuşmazlıkta, davacıların desteğinin, hayatını kaybetmeden önce kendisine ait minibüs ile yolcu taşımacılığı yapmakta olduğu anlaşılmış ve mahkemece de, motorlu taşıyıcılar kooperatifi tarafından verilen bilgi dikkate alınarak aylık 1.450,00 TL gelir elde ettiği kabul edilerek belirlenen destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmiştir. Ancak, davacılar hakkında yapılan sosyal ve ekonomik durum araştırılmasında minibüs çalıştırılması suretiyle gelir elde ettkileri belirtilmiştir. Bu durumda davacıların zararı, desteğin fiilen çalışması ile elde ettiği net kazanç ile, davacıların minibüsü başka bir sürücü çalıştırarak elde ettikleri net kazanç arasındaki farktır. Mahkemece, bu hususta 2010/8227 20100/10721 yeniden araştırma yapılarak, davacıların uğradığı zararın tayini gerekir iken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 3-Davacılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince, dava dilekçesinde talep edilen maddi ve manevi tazminat için faiz talep edilmiş olup, mahkemece, maddi tazminat yönünden faize hükmedilmiş olmasına rağmen, manevi tazminat için faize hükmedilmemiş olması da doğru görülmemiş, kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.”şeklinde karar vermiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEĞİN VEFATINDAN SONRA HALA ONDAN KAYNAKLI OLRAK GELİR ELDE EDİLİYORSA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HÜKMEDİLİR Mİ? AVUKAT SELİM ÜNAL
DESTEĞİN VEFATINDAN SONRA HALA ONDAN KAYNAKLI OLRAK GELİR ELDE EDİLİYORSA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HÜKMEDİLİR Mİ? AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın