DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ANNE BABA İÇİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMALIDIR?

DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ANNE BABA İÇİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMALIDIR?

Daha önceki makalelerimizde de belirtildiği üzere ölen kişi evli de olsa bekar da olsa anne ve baba destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilecektir. Ölen kişinin evli ve çocuk sahibi olması durumunda tazminatın hesaplanması yönünden somut bir durum söz konusu olup eş, çocuklar ve ölenin anne babası(varsa diğer destekten yoksun kalanlar) nisabında desten yoksun kalma tazminatı hesaplanacaktır. Ancak ölen kişi bekar ise bu durumda varsayımsal bir hesaplama zaruri olacaktır, şöyle ki;

Bekar ve çocuksuz olarak ölen desteğin ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babaya %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay vererek yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14’er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5’er pay verilmesi gerektiği, daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek önceki kararı davalı tarafın temyiz ettiği ve anneye ve babaya verilen %20’şer pay yönünden destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekir.

Aksi halde ölen kişi her ne kadar bekar olsa da anne babaya hep aynı oranda destek olacağı şeklinde düşünülerek hesap yapılması yerleşik içtihatlara ve hakkaniyete aykırı olacaktır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ANNE BABA İÇİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMALIDIR? DESTEKYEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKAT SELİM ÜNAL
DESTEK YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ANNE BABA İÇİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMALIDIR? DESTEKYEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın