DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN ÇOCUK İÇİN YAPILAN GİDERLERİN MAHSUP EDİLMESİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN ÇOCUK İÇİN YAPILAN GİDERLERİN MAHSUP EDİLMESİ

Destekten yoksun kalma tazminatı, B.K’nun 45/II.maddesi
uyarınca destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK’nın 45/II. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.

Yani ölenin desteğinden yoksun kalması sebebiyle destek olduğu var sayılan kişilerin kaza tarihinden itibaren ileriye dönük olarak ölen kişinin desteğinden yoksun kalmasına ilişkin olarak hesaplama yapılır.

Peki ya ölen kişi çocuksa o zaman söz konusu hesaplama nasıl yapılacaktır?

Bu durumda ölen çocuk olduğu için farklı kişiler de sayılabilecek olmakla birlikte genel olarak anne ve baba ilk başta  destektekten yoksun kalmış olacaktır. Ölen kişi çocuk olduğu için doğal olarak anne baba çocuk büyüyene kadar ona bazı masraflar yapacaktır. Yani yalnızca desteğinden faydalanmayıp aynı zamanda çocuk içn masraflar da yapılacaktır. Hakkaniyet gereği yapılan tazminat hesaplamasından  yapılan bu giderlerin mahsup edilmesi gerekmektedir. Bu durum yerleşik içtihat kararlarıyla da sabittir.

YARGITAY 17. HD., 2012/1684E., 2012/2130 K., 23.02.2012 TARİHLİ KARARINDA:

Dava trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. B.K’nun 45/II.maddesi
uyarınca destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Davacılardan …., kazada 5 yaşında iken hayatını kaybeden müşterek çocukları İhsan’ın farazi desteğinden yoksun kalmışlardır. Davacılar yönünden destekten yoksun kalma tazminatı belirlenirken, davacıların çocuklarının büyüyüp çalışmaya başlayıncaya kadar geçen süre için bakımı, eğitimi, öğretimi için harcama yapacakları da gözönüne alınarak, davacıların sosyal ve ekonomik koşulları değerlendirilerek belirlenecek yetiştirme giderinin destekten yoksun kalma tazminatından mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN ÇOCUK İÇİN YAPILAN GİDERLERİN MAHSUP EDİLMESİ AVUKAT SELİM ÜNAL ANKARA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN ÇOCUK İÇİN YAPILAN GİDERLERİN MAHSUP EDİLMESİ AVUKAT SELİM ÜNAL ANKARA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Hemen Arayın