Evli Kişi Vefat Edince Anne Baba Tazminat Alabilir Mi?

EVLİ OLAN KİŞİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA ANNE BABA DESTEKTEN YOKSUN TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

 Destekten yoksun kalma tazminatı 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 45/II. maddesinde (6098 Sayılı BK’nın 49 vd.
maddeleri) düzenlenmiş olup “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.” hükmünü öngörmektedir.
Yasa hükmünden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK.’nun 45/II. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir.

Destek tazminatının sosyal bir tarafı olduğu düşünüldüğünde evlatlar evli olsa da anne ve babalarına destek olmaları hayatın olağan akışı gereğidir. Maddi olarak ileride destek olması muhtemeldir. Nitekim, yoksun kalınan destek sadece parasal yardım olarak düşünülemez. Evladın haftasonlarında, bayram günlerinde vs. anne ve babayı ziyareti, her türlü hastalık ve sair sıkıntılarında yardımlarına koşması, onlara bakmaları da destek kapsamında değerlendirilmelidir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir. Bu sebeple vefat eden kişi evli ve çocuklu olsa dahi anne ve baba destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanacaktır.

YARGITAY 2016/4377 E., 2019/426 K., 21.01.2019 TARİHLİ KARARINDA:

“Somut uyuşmazlıkta, davacı …’in desteğin babası olup oğlunun ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiştir. Mahkemece “müteveffanın 2014 yılı Ağustos ayı maaş bordrosuna göre aldığı ücretin 1.471,98 TL olduğu, davacının işçi emeklisi olduğu ve aylık 1.300,00 TL maaşının bulunduğu, müteveffanın 3 çocuklu ve evli olduğu, bu şartlar altında müteveffanın babasının destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı bulunmadığı…” şeklindeki gerekçelerle davacı baba Sefer bakımından destekten yoksun kalma tazminatının reddine hükmedilmiştir. Oysa ki destek tazminatının sosyal bir tarafı olduğu düşünüldüğünde evlatlar evli olsa da anne ve babalarına destek olmaları hayatın olağan akışı gereğidir. Maddi olarak ileride destek olması muhtemeldir. Nitekim, yoksun kalınan destek sadece parasal yardım olarak düşünülemez. Evladın haftasonlarında, bayram günlerinde vs. anne ve babayı ziyareti, her türlü hastalık ve sair sıkıntılarında yardımlarına koşması, onlara bakmaları da destek kapsamında değerlendirilmelidir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir. Bu durumda mahkemece taraf delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Şeklinde karar vermiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

EVLİ OLAN KİŞİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA ANNE BABA DESTEKTEN YOKSUN TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKAT SELİM ÜNAL
EVLİ OLAN KİŞİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA ANNE BABA DESTEKTEN YOKSUN TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın