İçeriğe geç
Anasayfa » İcra Davaları Avukatı

İcra Davaları Avukatı

İCRA DAVALARI

İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar
Alacak (Kira Alacağı) 
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi 
Borçtan Kurtulma Davası 
Haczedilemezlik Şikayeti 
Hisseli Malın Satış Şekli 
İcra Emrine İtiraz 
İcra Takibine İtiraz 
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) 
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması 
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi 
İhalenin Feshi 
İhtiyati Haczin Kaldırılması 
İmzaya İtiraz 
İstihkak Davaları
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) 
İtiraz 
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) 
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye 
Kambiyo Hukuku Şikayeti 
Kıymet Takdirine İtiraz 
Kiralananın Tahliyesi(İcra) 
Konkordato 
Meskeniyet İddiası 
Rehnin Kaldırılması Talebi 
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz 
Şikayet 
Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) – Harca Tabi Degil
Takas Mahsup Talebi 
Takibin Taliki Veya İptali 
Tanıma Ve Tenfiz 
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) 
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
Yargılanmanın Yenilenmesi 
Yetki İtirazı

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?