İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE KAPSAMI NEDİR?

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE KAPSAMI NEDİR?

Bilindiği üzere, trafik kazalarından kaynaklı olarak meydana gelen zararlar, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketleri tarafından teminat limiti dahilinde karşılanabilmektedir.

Ancak bazı durumlarda meydana gelen zararlar, sigorta şirketlerinin teminat limitini aşabilmekte yahut ZMMS Genel Şartlarda öngörülen teminatların dışında kalabilmektedir.

Örnekle açıklamak gerekirse ZMMS Genel şartları A.6. maddesinde teminat dışı kalan haller düzenlenmiş olup, manevi tazminat talepleri teminat dışı bırakılmıştır. Yani meydana gelen trafik kazası neticesinde zarar gören, sigorta şirketinden manevi tazminat talep edemeyecektir.

Fakat ihtiyari mali mesuliyet sigortası, sigortalının üçüncü kişilere verdiği zararın trafik sigortası teminatları kapsamında karşılanmasının ardından kalan kısmı yahut trafik sigortası tarafından teminat dışı bırakılan bazı durumların karşılanmasını sağlayabilir.

Bazı durumlar, ihtiyari mali mesuliyet sigortasının da kapsamı dışında kalmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamı dışında kalan hususlar şunlardır:

  1. a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,
  2. b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
  3. c) İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
  4. d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
  5. e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyaa uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,
  6. f) Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler,
  7. g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antremanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,
  8. h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler,
  9. i) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler.
  10. j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.

Görüleceği üzere, ihtiyari mali mesuliyet sigortasının da teminatı dışında kalan bazı haller mevcuttur. Ancak teminat dışı sayılan bu haller haricinde ve zorunlu mali mesuliyet sigortası teminat limitlerini aşan durumlarda, zararın tazmini ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından talep edilebilecektir. Bu durumda ZMMS kapsamında talep edilemeyen manevi tazminat talepleri, ihtiyari mali mesuliyet sigortası bulunması halinde ilgili sigortacıdan talep edilebilecektir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

avukat selim ünal İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE KAPSAMI NEDİR? sigorta avukatı
avukat selim ünal İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE KAPSAMI NEDİR? sigorta avukatı
Hemen Arayın