İçeriğe geç

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Günümüzde birçok araç sahibi çeşitli tehlikelerden korunmak için araçlarına kasko yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kasko ile zorunlu trafik sigortasının birbirinden birçok farkı olmakla birlikte bunların kapsamları da birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu yazımızda kasko ile trafik sigortası arasındaki farklara değineceğiz. Temel itibariyle trafik sigortası ve kasko iki temel araç sigortası ürünüdür. Amaç bakımından ikisi de araçta meydana gelebilecek kazalara karşın bir tazmin müessesi olarak karşımıza çıkar. Trafik sigortası zorunlu, kasko ise isteğe bağlı olarak yapılır ve ek teminatları da içine alarak daha kapsamlı bir hale gelmektedir. Kasko ile trafik sigortasının en temel farklılığı da burada yatmaktadır. Günümüz koşullarında trafik sigortasının yetersizliğinden mütevellit kaskoya başvurulması gerekli ve önemli görülmektedir. Burada her araç sahibinin kasko ve trafik sigortası arasındaki farkları bilmesi birçok açıdan önemlidir.

Trafik Sigortası zorunlu bir sigorta çeşididir. Dolayısıyla ihtiyari bir sigorta değildir. Buna karşılık kasko isteğe bağlı yapılan bir sigorta çeşididir. Kasko yaptırmak mecburi olmayıp sürücülerin isteğine göre tercih edilen bir araç korunma yöntemidir. Günümüzde özellikle araç kiralama şirketlerinin kasko yaptırarak olası kaza ve risklerden korunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra bireysel araç sahipleri de trafik kazalarından korunma amacıyla artık kasko yaptırmak yoluna gitmektedirler. Trafik sigortası kusuru baz almaktadır. Trafik sigortası, eğer poliçe sahibi hatalıysa karşı tarafın kazadan kaynaklanan maddi ve bedensel zararlarını karşılayacak bir sorumluluk sigortasıdır.  Trafik sigortaları bakımından karşı tarafın mağduriyeti son derece önemlidir. Kasko ise poliçe sahibinin mağduriyetini önlemeye çalışarak daha farklı bir sistem benimsemektedir. Öyle ki poliçe kapsamına göre araçtaki diğer kişiler, trafik sigortası limiti yeterli olmasa bile teminat kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu yönüyle kasko son derece kapsayıcı ve çözüm odaklı bir sistem benimsemektedir.

Günümüzde kasko yaptıranların sayısı günden güne artarken maddi hasarların karşılanması daha da kolaylaştırılmıştır. Kasko; aracın yanması, çalınması, çalınmasına teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları kapsayarak geniş çaplı bir teminat vaat etmektedir. Buna ek olarak çeşitli ek hizmetler ve teminatlar da yer almaktadır. Herhangi bir zorunluluğu bulunmayan ve kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılayan bir sigorta türünden bahsetmekteyiz. Burada sigorta şirketi hasarın bir kısmını ya da tamamını karşılayacağını beyan etmektedir. Sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasındaki sözleşme burada belirleyicidir. Nelerin kapsam dahilinde olup nelerin olmadığı sigorta sözleşmesinde tek tek gösterilir. Kasko teminatları, poliçe sahibini ve aracın güvenliğini koruma altına alırken trafik sigortası yaşanacak kaza sırasında devreye girmektedir. Bu ikisi arasındaki en temel farklılıklardan biri de budur. Öte yandan bu iki sigorta türünün limitleri farklı merciler tarafından belirlenmektedir. Trafik sigortasının limitlerini Hazine Müsteşarlığı belirler. Buna karşılık kaskoda ise poliçe kapsamını, ihtiyaçlarına göre sigorta sahibi belirler.

Trafik Sigortası Türkiye’deki en yaygın sigorta çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik Sigortası, aynı zamanda bir sorumluluk sigortası türü olarak karşımıza çıkar. Trafik sigortasının bir sorumluluk sigortası olması sebebiyle 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarlar bu kapsam içindedir. Sorumluluk sigortasının tarafı olmayan zarar gören; sigortalı tarafından can, mal, malvarlığı zararına sebebiyet verilen veya bir mal yahut can zararının sonucu olmaksızın meydana gelen malvarlığı kötüleşmesine neden olunan kişidir. Sorumluluk sigortasının tarafı olmayan bu kişi, uğradığı zararının tazminini sigortacıdan talep edebilmektedir. Görüldüğü üzere kasko ile trafik sigortası birbirinden farklı kavramlar olup kapsadıkları alanlar da birbirlerinden ayrılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir