KAZADAN SONRA OLAY YERİNİN TERK EDİLMESİ HALİNDE MEYDANA GELEN ZARAR TEMİNAT DIŞINDA KALIR MI?

KAZADAN SONRA OLAY YERİNİN TERK EDİLMESİ HALİNDE
MEYDANA GELEN ZARAR TEMİNAT DIŞINDA KALIR MI?

Kasko sigortasında teminatın kapsamı, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları (KSGŞ) md. A/1’de düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre aracın motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda oluşan zararlar teminat kapsamındadır.

KSGŞ md. A.5.’te teminat dışında kalan zararlar sayılmıştır. Burada sayılan durumlarda oluşan zararlar kasko teminatı dışında kalacaktır.

Bunlar:

  • KSGŞ md. A/5-10’da tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması durumunda oluşan zararlar,
  • KSGŞ md. A/5-4’te ise poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  • KSGŞ md. A/5-5’te ise aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararların kasko teminatı dışında olduğu ifade edilmiştir.

Dolayısıyla sürücü, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme veya can güvenliği gibi zorunluluklar sebebiyle trafik kazasında olay yerini terk edebilir. Aracın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması veya uyuşturucu madde ve alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması nedeniyle sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için trafik kazasında olay yerini terk etmesi durumunda ise oluşan zararlar kasko teminatı dışında kalır.

Bu sebeple yukarıda bahsedilen haller dışında olay yerinin iyi niyet kurallarına aykırı olarak kişinin kusurunu örtbas etmek amaçlı olay yerinden ayrılması halinde oluşan zarar kasko teminatı dışında kalacaktır. Bu durum;

YARGITAY 4. HD, E. 2021/3272, K. 2021/2118, T. 01/06/2021 SAYILI KARARINDA:

  1. “Somut uyuşmazlık, kasko sigortalı araç sürücüsünün kazadan sonra olay yerini terk etmesinin haklı sebebe dayanıp dayanmaması ve kaza yerinin terki nedeniyle kazada oluşan hasarın poliçe teminatı kapsamında olup olmadığı noktasındadır. KSGŞ’nın A.5.10 maddesinde, “zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 numaralı bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılma” denilmek suretiyle, maddede ifade olunan haller ile benzer haller dışında olay yerini terkin, zararın teminat dışı olmasına yol açacağı kabul edilmiştir. Somut olayda KSGGŞ’nın A.5.10 maddesi anlamında zorunlu bir hal olmamasına rağmen sürücü kaza mahallini terk etmiştir. Bu durumda TTK m. 1409-1446 hükümleri ve somut olayın özellikleri gereği zararın poliçe teminatı kapsamında kaldığını ispat yükü, davacı sigortalıya aittir.”

    Şeklinde belirtilerek karar verilmiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

KAZADAN SONRA OLAY YERİNİN TERK EDİLMESİ HALİNDE MEYDANA GELEN ZARAR TEMİNAT DIŞINDA KALIR MI? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
KAZADAN SONRA OLAY YERİNİN TERK EDİLMESİ HALİNDE MEYDANA GELEN ZARAR TEMİNAT DIŞINDA KALIR MI? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın