Sigorta Tahkim Öncesi Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE
SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU

Sigorta Tahkim Komisyonu, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.

Tahkim sistemi ülkemizde son zamanlarda gittikçe bilinir hale gelmekle birlikte 2016 yılından bu yana ülkemizde uygulanmaktadır. Tahkim sistemi normal yargılama şeklinde olmayıp kendine özgü sistemi bulunan bir hakem yargılamasıdır diyebiliriz. Tahkim yargılamasının tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri ise uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Tahkim yargılaması iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: Uyuşmazlık Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti aşamalarıdır.

Tahkime başvuru yapılmadan önce Uyuşmazlık tarafı olan sigorta şirketine gerekli evrak ve raporlarımızla birlikte zararın tazmini için bir başvuru yapılır. Başvuruya olumsuz sonuç alınması veya hiç cevap alınamaması halinde başvuru yaptıktan 15 gün sonra Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru gitme hakkımız bulunmaktadır.

Peki sigorta şirketine başvuru yapmak zorunlu mudur ve yapmazsak başvurumuz usulden reddedilir mi?

Nasıl ki sigorta sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda sigorta şirketine karşı açacağımız davalarda arabulucuk şartı var ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapacağımız başvurularımızda da sigorta şirketine yapılan başvuru bir nevi aynı diyebiliriz. Bu yüzden sigorta şirketine başvuru yapmadan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmamız halinde başvurumuz reddedilecektir ancak bu eksiklik süre verilerek tamamlanabilecek bir dava şartı niteliğindedir bu sebeple sigorta şirketine başvuru yapmadan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmamız halinde eksikliğin giderilmesi için süre verilmesi gerekmektedir. Verilen sürede Sigorta şirketine Başvuru yapılmadığı takdirde ise dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddedilecektir. Ayrıca Sigorta Şirketine yapacağımız başvurumuzda maluliyet raporunun bulunmaması başvurunun geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim;

YARGITAY 4. HD, E. 2021/3082 K. 2021/2985 T. 14/06/2021 SAYILI KARARINDA :

“Sigorta Tahkim Komisyonundan talepte bulunmadan önce sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu, eksikliği süre verilerek tamamlanabilecek dava şartı niteliğindedir. Bu zorunluluğun yerine getirilmiş kabul edilebilmesi için, bu başvuruya Yönetmelik hükümlerine uygun maluliyet raporunun eklenmesi zorunlu değildir. Somut olayda davacı tahkim yoluna başvurmadan önce sigorta şirketine başvurmuş bir kısım ödemede yapılmıştır. Bu haliyle dava açılmadan önce sigorta şirketine başvuru şartı gerçekleşmiştir.”

 Şeklinde karar vererek başvurunun bir dava şartı olduğunu, başvuru yaparken maluliyet raporunun bulunmasının zorunlu olmadığını ve başvuru şartının sonradan tamamlanabileceğini kararında belirtmiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU İŞ DAVALARI AVUKAT SELİM ÜNAL ANKARA AVUKAT
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU İŞ DAVALARI AVUKAT SELİM ÜNAL ANKARA AVUKAT
Hemen Arayın