İçeriğe geç
Anasayfa » MAKALELER » SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCESİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE
SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU

Sigorta Tahkim Komisyonu, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların
çözümünü amaçlamaktadır.
Tahkim sistemi ülkemizde son zamanlarda gittikçe bilinir hale gelmekle birlikte 2016 yılından bu yana
ülkemizde uygulanmaktadır. Tahkim sistemi normal yargılama şeklinde olmayıp kendine özgü sistemi
bulunan bir hakem yargılamasıdır diyebiliriz. Tahkim yargılamasının tercih edilmesinin en büyük
nedenlerinden biri ise uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Tahkim yargılaması iki
aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: Uyuşmazlık Hakem Heyeti ve İtiraz Hakem Heyeti aşamalarıdır.
Tahkime başvuru yapılmadan önce Uyuşmazlık tarafı olan sigorta şirketine gerekli evrak ve
raporlarımızla birlikte zararın tazmini için bir başvuru yapılır. Başvuruya olumsuz sonuç alınması veya
hiç cevap alınamaması halinde başvuru yaptıktan 15 gün sonra Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru
gitme hakkımız bulunmaktadır.
Peki sigorta şirketine başvuru yapmak zorunlu mudur ve yapmazsak başvurumuz usulden reddedilir
mi?
Nasıl ki sigorta sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda sigorta şirketine karşı açacağımız davalarda
arabuluculuk şartı var ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapacağımız başvurularımızda da sigorta
şirketine yapılan başvuru bir nevi aynı diyebiliriz. Bu yüzden sigorta şirketine başvuru yapmadan
Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmamız halinde başvurumuz reddedilecektir ancak bu
eksiklik süre verilerek tamamlanabilecek bir dava şartı niteliğindedir bu sebeple sigorta şirketine
başvuru yapmadan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmamız halinde eksikliğin giderilmesi
için süre verilmesi gerekmektedir. Verilen sürede Sigorta şirketine Başvuru yapılmadığı takdirde ise
dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddedilecektir. Ayrıca Sigorta Şirketine yapacağımız
başvurumuzda maluliyet raporunun bulunmaması başvurunun geçersiz olduğu anlamına
gelmemektedir. Nitekim;
YARGITAY 4. HD, E. 2021/3082 K. 2021/2985 T. 14/06/2021 SAYILI KARARINDA :
“Sigorta Tahkim Komisyonundan talepte bulunmadan önce sigorta şirketine başvuru yapılması
zorunluluğu, eksikliği süre verilerek tamamlanabilecek dava şartı niteliğindedir. Bu zorunluluğun
yerine getirilmiş kabul edilebilmesi için, bu başvuruya Yönetmelik hükümlerine uygun maluliyet
raporunun eklenmesi zorunlu değildir. Somut olayda davacı tahkim yoluna başvurmadan önce sigorta
şirketine başvurmuş bir kısım ödemede yapılmıştır. Bu haliyle dava açılmadan önce sigorta şirketine
başvuru şartı gerçekleşmiştir.”
Şeklinde karar vererek başvurunun bir dava şartı olduğunu, başvuru yaparken maluliyet raporunun
bulunmasının zorunlu olmadığını ve başvuru şartının sonradan tamamlanabileceğini kararında
belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?