DestektenYoksunKalmaTazminatı

ankara trafik kaza avukatı selim ünal destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketi sorumlu mu

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Sorumluluklar, Sigortanın Rolü

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanununun 88.maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK.m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır;
Daha Fazla Oku
DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDİR ? ANKARA AVUKAT TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Evlenme Durumu

Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK'nın 45/II. maddesinin (6098 sayılı TBK m. 53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır.
Daha Fazla Oku
TRAFİK KAZASI SONUCUNDA YÜZDE ESTETİK ZARAR MEYDANA GELMESİ HALİNDE TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL

Trafik Kazası ile Oluşan Yüz Estetik Zararında Tazminat Alınabilir Mi?

Geçirilen bir kaza sonrasında bir kimsenin yüzünde veya bedeninin herhangi bir yerinde kalıcı izler meydana gelmişse, yüz şekli değişmiş veya beden yapısı bozulmuşsa bu kişinin uğradığı zarar “estetik zarar” olarak nitelendirilmektedir.
Daha Fazla Oku
Hemen Arayın