Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kız Çocuklarında Yaş Sınırı

6098 sayılı TBK'nun 53. maddesi (818 sayılı BK'nun 45/2. md.) gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Daha Fazla Oku