Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Pay Dağılımı Nasıl Belirlenir?

Destekten yoksun kalma tazminatından kimlerin yararlanabileceği daha önceki makalelerimizde de açıklanmış olmakla birlikte; Destekten yoksun kalma tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 45/11. Maddesinde düzenlenmiş olup, "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir" şeklinde hükme bağlanmıştır.
Daha Fazla Oku