Sosyal ve ekonomik durum

DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN TAZMİNAT HESABI YAPILIRKEN EVLENME İHTİMALİ TAZMİNAT HESABINI NASIL ETKİLER? AVUKAT SELİM ÜNAL DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKATI

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Evlenme İhtimali

Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğini yitiren kimse ile desteğin, yaşamaları muhtemel süre içerisinde, ölen desteğin çalışarak sağlayabileceği gelir ve kazancından ayırmak suretiyle yapabileceği yardım tutarının, peşin olarak ve toptan ödetilmesinden ibarettir.
Daha Fazla Oku
ankara trafik kaza avukatı selim ünal destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketi sorumlu mu

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Sorumluluklar, Sigortanın Rolü

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanununun 88.maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK.m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır;
Daha Fazla Oku
DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDİR ? ANKARA AVUKAT TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Evlenme Durumu

Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK'nın 45/II. maddesinin (6098 sayılı TBK m. 53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır.
Daha Fazla Oku
Hemen Arayın