SİGORTA TAHKİM KOMİSYONA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞU

Sigorta Tahkim Komisyonu, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.
Daha Fazla Oku