Müterafik Kusur Ve Müterafik Kusur İndirimi

Müterafik kusur TBK m. 52’de (1) “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”
Daha Fazla Oku