Yaşam standardı

DİNİ NİKAHLI EŞ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ AVUKAT SELİM ÜNAL TAZMİNAT AVUKATI

DİNİ NİKAHLI EŞ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ

Destekten yoksun kalma tazminatı, BK'nın 45/II. maddesinde düzenlenmiş olup; "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir" şeklinde hükme bağlanmıştır.
Daha Fazla Oku
ankara trafik kaza avukatı selim ünal destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketi sorumlu mu

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN KİMLER SORUMLUDUR, ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanununun 88.maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK.m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır;
Daha Fazla Oku
DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDİR ? ANKARA AVUKAT TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NEDİR, DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞ DAVA SÜRECİNDE EVLENİRSE NE OLUR?

Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK'nın 45/II. maddesinin (6098 sayılı TBK m. 53) öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır.
Daha Fazla Oku
Hemen Arayın