TEK TARAFLI KAZALARDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANILABİLİR Mİ?

TEK TARAFLI KAZALARDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANILABİLİR Mİ?

Bir önce ki makalemizde destekten yoksun kalma tazminatının ne olduğundan ve hukuki dayanaklarından bahsetmiş bulunmakla birlikte tazminat davalarında özellikle kusur faktörü oldukça önem arz etmektedir. O yüzden böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ilk yapmamı gereken kusurun kimde olduğunu tespit etmek daha sonrasında ise bu kusurdan dolayı kimlerin sorumlu tutulabileceğini tespit etmektir.

Trafik kazalarından dolayı meydana gelen ölümlerde başta aracın zorunlu trafik sigortası, daha sonra aracın ruhsat sahibi ve  işleten sorumlu olacaktır. İşleten kavramı araç malikinden daha geniş bir statüyü ifade etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde “işleten” şu şekilde tarif edilmiştir. “Madde 3:  “Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.” Buna göre,

– araç sahibi,

-mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişi

-veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi

– aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu kanıtlanan kişi, işleten sayılmaktadır.  Yine;

 

Karayolları Trafik Kanunu, kaza halinde kimlerin sorumlu tutulacağını ve hangi nedenle sorumlu tutulacaklarını düzenlemiştir. Kanunun 85. Maddesine göre;  “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motolu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.” Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/son maddesine göre; “İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi doğrultusunda bir kazanın meydana gelmesi halinde hem sürücü, hem araç sahibi hem de aracın bağlı olduğu şirket (teşebbüs) sahibi sorumlu olacaktır. Yine Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. Maddesine göre; ” Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.”

Kazanın tek taraflı olması halinde kişinin kendi kusuruyla kaza yapmasından dolayı” kimse kendi kusurundan hak elde edemez” ilkesine de dayanarak varsayılan kişi yolcu konumunda değil de işleten sıfatına haiz bulunuyorsa veya araç işletenin izniyle aracı kullanan kişi, üçüncü kişi durumunda olmadığından, kazayı bizzat gerçekleştiren kişi olduğundan, kendi yaptığı kazada gördüğü zarardan dolayı sürücü ve sürücü gibi sorumlu olan araç maliki, aracın trafik sigortacısına başvurarak tazminat talebinde bulunamayacaktır.

YARGITAY 4. HD., E. 2021/1124 K. 2021/1654 SAYILI KARARINDA DA :

“Dosya kapsamında karayollarında meydana gelen kazadan araç sürücüsü, araç maliki ve sigorta şirketinin müşterek ve müteselsil sorumluluğu olup araç sürücüsü olan Fetullah ve araç maliki olan Hasan’ın meydana gelen kazada üçüncü kişi konumunda olmadığı, birlikte müşterek ve müteselsil sorumlu oldukları sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep etmesinin mümkün olmadığı, aksinin kabulünün kimse kendi kusuruna dayanarak hak elde edemez kuralına aykırı düşeceği kanatine varıldığından bahisle davacı Fetullah ve Hasan yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TEK TARAFLI KAZALARDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANILABİLİR Mİ? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
TEK TARAFLI KAZALARDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA HAK KAZANILABİLİR Mİ? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın