İçeriğe geç
Anasayfa » MAKALELER » TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Trafik cezaları görünüş itibariyle haklılık içerse de haksızlık içeren durumlar da söz konusudur. Haksız yere verilen trafik kazalarına itiraz etmek gerekli ve önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki trafik cezalarına itiraz nasıl ve nereye yapılır?
Trafik cezasına itiraz işlemleri mahkemeler üzerinden gerçekleştirilir. Trafik cezalarına itiraz için çeşitli nitelikteki belgelerin mevcudiyeti gereklidir. Belli ölçütler ve gerekli belgeler eşliğinde ücretsiz olarak mahkemelerde itiraz etmek mümkündür. Mahkemenin kusurlu olduğunuza karar vermesi halinde ise söz konusu masraflar tarafınızca karşılanır.
İlgili durumu açıklayabilmek için yasal düzenlemelere bakmakta fayda vardır. Burada Kabahatler Kanunu’na gidilmesi gereklidir. Kabahatler Kanununu madde 31’e göre “İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekâlet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir” ifadesi yer almaktadır. Trafik cezasına itiraz etmek için gerekli evraklar ile birlikte görevli mahkemeye dilekçe yazılmalıdır. İtiraz süresine dikkat edilmesi de son derece önemlidir.
Trafik Cezası İçin Nereye İtiraz Edilir?
Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te madde 16’da başvuru yolu düzenlenmiştir. Buna göre:
“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.”
Trafik Cezasına İtiraz İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi, Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi, Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi, Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu.
Trafik Cezasına İtirazda Görevli Mahkeme
Trafik cezasına itirazda görevli merci esasında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler yaygınlaşmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.
Trafik Cezasına İtiraz Süresi Hakkında
Yönetmeliğin 10. Maddesinin 3/b fıkrasında “…Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir….”-
Cezanın yüze karşı veya plakaya yönelik uygulanması halinde ise farklı bir yol izlenmektedir. Trafik cezasının yüze uygulandığı durumlarda, kesilen cezaya itiraz etme hakkı 15 iş günüdür. Cezanın plakaya uygulandığı durumlarda ise itiraz etme hakkı, cezanın size tebliğ edildiği günden itibaren başlamaktadır.

“TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?” hakkında 2 yorum

  1. ayhan yilmaz

    Merhaba bir trafik cezası yedim, itiraz ettim fakat sonuç alamadım. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin mi yoksa istinafa yada temyize gidebilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?