İçeriğe geç
Anasayfa » MAKALELER » TRAFİK KAZALARINDA DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER?

TRAFİK KAZALARINDA DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER?

TRAFİK KAZALARINDA DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER?
Günümüzde gerçekleşen birçok trafik kazasının cezai yönü bulunmaktadır. Özellikle yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında bizi detaylı bir ceza muhakemesi süreci beklemektedir. Ceza muhakemesinin amacı: adli yollarla maddi gerçeğe ulaşmak ve hukuki sorunu çözmektir. Hukuka aykırı delil alınamaz, alınırsa kullanılamaz, kullanılırsa hükme esas alınamaz, alınırsa bozma sebebidir. Ceza muhakemesinin amacı adli yollarla delilleri, bunlarla da maddi gerçeğe ulaşıp bu maddi gerçekten hukuki sorunu ortaya koymak ve hukuki gerçeğin maddi gerçeği yansıtmasını sağlamaktır. Hukuki gerçek (mutlak gerçek) her zaman maddi gerçek olmayabilir. Kanun yolları bu yüzden vardır. Toplanan delillerle hâkimin hukuki sonuca ulaşması hâkimin vicdani kanaatiyle olur. Hâkimin vicdani kanaati: hâkimin toplanan deliller neticesinde oluşa ilişkin olarak vardığı kanaattir. Vicdani kanaat delillere dayanır sübjektif değildir. Hâkimin vicdani kanaati denetlenemez. Kanun yolunda hâkimin vicdani kanaati değil hukuka uyguluk denetlenir. Hâkimin vicdani kanaati değerlendirilemez. Günümüzde en çok merak edilen konulardan biri de trafik cezası dava sürecinin nasıl işlediğidir. Bu makalemizde bir trafik cezası davası süreci nasıl işler ve nasıl bir yargılama süreci karşımıza çıkmaktadır bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız.
Ceza davası süreci sanık ve suçtan zarar görenin varsa tanıklarının ifadelerinin alındığı ve delillerin toplandığı süreç olarak karşımıza çıkar. savcılıkta veya emniyet müdürlüğünde ifade verilmesi halinde mahkemede tekrar ifade verilmesi zorunludur. Delilleri inceleyecek ve bu takdirde kararı verecek nihai mercii mahkemedir. Burada yargılamayı yapacak olan makam kuşkusuz mahkeme olduğu için suçtan zarar gören varsa şikayetini bildirmek sanık ise hakkındaki suçlama bakımından savunma yapabilmek, delillerini ileri sürebilmek, tanık ise dava konusu olay hakkındaki delillerini mahkemeye aktarmak bakımından yargılamayı gerçekleştiren mahkemeye ifade verirler. Bu bir yasal yükümlülük olup aksi kararlaştırılamaz. Kovuşturma evresinde sanık ve katılan dinletmek istedikleri tanıkları ve toplanması istedikleri diğer delillerin toplanmasını mahkemeden isteyebilirler. Tanıkların dinlenmesi ve veya tanıkların dinletilmesi müessesi son derece önemlidir. Sanık veya katılan, dinlenmesi istenilen tanığın ad soyadı ve adreslerini mahkemeye bildirmek suretiyle dinlenmesini talep edebilir. Mahkeme hakiminin sanık veya katılanın gösterdiği sanığın çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilmektedir. Hazır olan tanıklar duruşmada dinlenir.
Trafik kazalarından kaynaklanan davalarda olayın incelenmesi ve gerekli tespitlerin yapılması son derece önemlidir. Bu bakımdan keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gereklidir. Olayın özelliğine göre bu hususların soruşturma aşamasında yapılmış olması halinde Adlı Tıp Kurumu, Trafik İhtisas Dairesi’nden veyahut teknik üniversiteden kusur oranının tespit amacıyla rapor alınabilir.
Bilirkişi tarafından rapora itiraz edilmesi mümkündür. Raporda olayın kabul şekline, tespit edilen kusur oranlarına ve değerlendirmelerine taraflarca itiraz edilmesi, itirazlar doğrultusunda ise ek raporlar alınmasının talep edilebilmesi ve yeni bir bilirkişiden rapor alınmasının istenmesi söz konusu olabilir.
Sonuç olarak trafik kazaları yaralanma ve ölüm meydana getirmişse özellikle ceza yargılaması bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Burada sürecin nasıl işletileceği hususu bakımından hukuki destek alınması son derece önemlidir. Trafik kazaları kimi zaman istenilmeyen sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise bir avukata danışmak son derece önemlidir. Hukuk büromuz engin tecrübesi ve uzman kadrosuyla bu süreçte gerekli desteği vermekten memnuniyet duyacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?