Trafik Kazalarında Kusurlu Sayılan Hareketler Nelerdir?

TRAFİK KAZALARINDA KUSURLU SAYILAN HAREKETLER NELERDİR?

Kusur, özetle hukuk düzeninin hoş görmediği, hukuka aykırı olan davranış biçimleri olarak tanımlanabilir. Trafik kazaları kapsamında, sorumluluk hukukunun temel ilkelerine, toplumun değer yargılarına, yürürlükteki kanunların emredici hükümlerine aykırı eylem ve davranışlar, kusurlu eylem ve davranışlar olarak kabul edilmektedir. Trafik kazasının meydana gelmesinde, sorumluluk hukuku kapsamında ilgili sorumlulardan tazminat talep edilmesin sürecinde kazaya sebep olan kusurlu davranışların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Zira tazminat hesaplamalarında temel ölçütlerden birisi kusurdur. Tazminat davalarında, kusur belirlemede ölçü, nedensellik bağıdır. Yani zarar ile eylem arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunmalıdır.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ve içtihatlarda benimsenen, trafik kazalarında kusurlu sayılan davranışlar şunlardır:

 1. Asli Kusur Sayılan Hareketler

 

 1. Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
 2. Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayoluna karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
 3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
 4. Arkadan çarpma,
 5. Geçme yasağı olan yerlerden geçme,
 6. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
 7. Şeride tecavüz etme,
 8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
 9. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
 10. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama,
 11. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
 12. Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpma hallerinde araç sürücüleri asli kusurlu sayılırlar.

Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tarafından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallarla yasaklamalara, kısıtlamalara ve talimatlara uyulmaması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranı yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. (KTK m. 84)

 1. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Hareketler

 

 1. Hız yüzünden direksiyona hakim olamamak,
 2. Öndeki aracı mesafe bırakmadan hızlı takip sonucu çarpmak,
 3. Seyir anında hız sınırlamasına uymamak,
 4. Hızını yol ve trafik koşullarına göre ayarlamamak,
 5. Hızla tali yoldan ana yola çıkmak,
 6. Kavşağa hızla girip, sağdaki araca öncelikli geçiş hakkı vermemek,
 7. Hızlı giderken virajda sollamak,
 8. Hava ve yol koşullarına aldırış etmeden hızlı seyretmek,
 9. Tehlikeyi gördüğü halde hızını azaltmamak,
 10. Aşırı hızla kontrolsüz geçiş yapmak

 

 1. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller

 

 1. Karşıdan gelen aracı gördüğü halde, öndeki aracı sollama yapmakta direnme,
 2. Kaygan bir yolda öndeki aracı kontrolsüz sollamaya çalışmak,
 3. Usulsüz sollamayı görüp yavaşlamamak,
 4. Virajda, ilerisi görülmeyen yerlerde ve tepe üzerinde sollama yapmak,
 5. Emniyet kurallarını göz ardı ederek sollamak,
 6. Kavşakta sollayıp, dönüş yapmak,
 7. Duran bir aracı korna ile ikaz etmeden sollamaya çalışmak,
 8. Usulsüz sollama yüzünden kaldırımdaki araca çarpmak,
 9. Solladığı aracı dikiz aynasından görmeden yakından önüne çıkarak tehlike yaratmak,
 10. Sollayan öndeki aracın sollaması bitmeden sollamaya kalkışmak

 

 1. Yayaların Kusurlu Hareketi

 

 1. Yayanın ana yola aniden ve hızla çıkması,
 2. Yayanın ilk geçiş hakkını araçlara tanımaması,
 3. Yayanın bir aracın önünden veya ardından aniden yola çıkması,
 4. Yayanın kendi emniyetini düşünüp yol kenarına çekilmemesi,
 5. Yayanın yolda dalgın yürümesi, kaldırım veya yaya yolundan yürümemesi,
 6. Yayanın önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmadan yolu geçmeye çalışması,
 7. Yayanın trafik işaretlerine aldırmadan kırmızı ışıkta yolu geçmesi,
 8. Yaya geçidi yerine, geçit dışından yolu geçmeye çalışmak,
 9. Hareket halindeki iki aracın arasından geçmeye çaba göstermek,
 10. Hareket halindeki aracın ardından asılmak veya bu araca binmeye çalışmak,
 11. Yoğun trafikte araçların seyir halini tehlikeye düşürmek.

 

 1. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri
 2. Elverişli mesafeden yayayı fark ettiği halde hızını azaltmadan seyretmek,
 3. Geri manevra yaparken, arkayı kontrol etmeden kazaya neden olmak,
 4. Sert ve ani fren yaparak aracın devrilmesine neden olmak,
 5. Sollamaya imkan vermek için sağa yanaşıp hızını azaltmamak,
 6. Gereksiz şerit değiştirmek, kendi şeridinde gitmemek,
 7. Sürekli yol ortasından gitmek, ikaza rağmen sağa yanaşmamak,
 8. Yayaların yoğun bulunduğu yere hızla dalmak,
 9. Yol üzerindeki işaretlerin anlamına aykırı biçimde seyretmek,
 10. Aracın teknik bakımını zamanında yaptırmamak,
 11. Sollayan bir aracın ardından yanaşıp sollamaya çalışmak,
 12. Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmadan seyretmek,
 13. Yaya, hemzemin ve okul geçitlerinde yavaşlamamak

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TRAFİK KAZALARINDA KUSURLU SAYILAN HAREKETLER NELERDİR? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
TRAFİK KAZALARINDA KUSURLU SAYILAN HAREKETLER NELERDİR? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın