Yaşlı Trafik Kazası Mağdurları Güç Kaybı Tazminatı Alabilir Mi?

TRAFİK KAZASI GEÇİREN YAŞLILAR, EMEKLİLER GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

Hukuka aykırı bir olay neticesinde, bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip hayatı boyunca sakat kalması durumuna “sürekli iş göremezlik”, “beden gücü kaybı”, “çalışma gücü kaybı”, “meslekte kazanma gücü kaybı” gibi çeşitli isimler verilmektedir.

Çalışan ve çalıştığı, kazanç elde ettiği sırada, bir kaza ya da hukuka aykırı bir fiil neticesinde bedensel zarara uğrayan ve yaşamı boyunca sakat kalan kişinin alacağı tazminat hesaplanırken, bu kişinin olay sırasında ve sonrasında elde ettiği ve ilerde elde etmesi olası kazançlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Peki halihazırda bir kazancı olmayanların, yaşlıların veya emeklilerin trafik kazası geçirmesi veya bedensel zarara uğraması hallerinde tazminat talep etmeleri mümkün müdür?

Önceki yıllarda bu hususta, haksız bir eylem neticesinde bedensel zarara uğrayan bir kişinin ancak çalışma ve kazanç elde etme ve mal varlığında bir eksilme olma şartlarını sağlaması gerekmekteydi. Ancak zaman içerisinde bu görüş değişmiş ve “güç kaybı”, “efor tazminatı” adı altında adlandırılan bir tazminatın ödenmesi gerektiği görüşü hakim hale gelmiştir.

Bu bakımdan, meydana gelen haksız eylem neticesinde kalıcı olarak beden gücü kaybı yaşanması halinde kişinin gelirinde veya mal varlığında bir eksilme olmasa dahi tazminat ödenmesi gerekecektir. Zira beden gücü kaybına uğrayan kişi, aynı işi zarardan önceki durumuna ve böyle bir zarara uğramamış kişilere göre daha fazla bir güç ve efor sarf ederek yapabilecektir.

Dolayısıyla halihazırda çalışmayanlar, yaşlılar veya emekliler çalışmıyor ve kazanç elde etmiyor olsalar bile günlük yaşamlarını sürdürürken sakatlıkları oranında zorlanacaklarından, tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

4. Hukuk Dairesinin 28.12.1998 tarihli, 1998/7858 E.-1998/10906 K. sayılı kararında

Dava, trafik kazasından doğan işgücü kaybı, yol gideri ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının iş gücü kaybına yönelik isteği, 68 yaşında olduğu ve bir işte çalıştığına ilişkin delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacının olay nedeniyle %34 oranında maluliyete uğradığı sabittir. Yaşadığı sürece hayatını sürdürmek için davacının maluliyeti nedeniyle daha fazla güç (efor) sarf edeceği açıktır. Bu nedenle çalışma gücü kaybı zararı hesaplanmalıdır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 14.02.2002 tarihli, 2001/10857 E.-2002/1844 K. sayılı kararında

Davacı beden gücü kaybı nedeniyle tazminat isteminde bulunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı memur olduğundan 65 yaşına dek hesaplama yapılmış, pasif dönem hesaplanmamıştır. Oysa davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek yaşamını devam ettirecektir. Bu nedenle pasif dönem de hesaplamada gözetilmelidir.” şeklinde belirtilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.02.2001 tarihli, 2000/10331 E.-2001/1305 K. sayılı kararında

Davacı vekili, davacının oğlunun trenden inerken, trenin ani hareket etmesi sonucu uğradığı kazara bacağını kaybettiğini, bundan dolayı maddi ve manevi zararı olduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Mahkeme toplanan kanıtlara göre bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmetmiş, davacı vekili tazminat raporuna yaptığı itirazda davacı için hesaplanan tazminatın sadece aktif döneme ilişkin olduğunu ve emeklilik (pasif) dönemine ilişkin herhangi bir tazminat hesaplanmadığını bildirdiği halde, davacı vekilinin bu itirazı üzerinde durulup, bilirkişiden bu konuda ek rapor alınmak ve sonucuna göre hüküm kurulmak gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıdaki Yargıtay kararlarından görüleceği üzere, haksız eylem nedeniyle bedensel güç kaybı olan bir kişinin halihazırda aktif bir çalışma hayatı olmaması, herhangi bir gelir elde etmemesi durumlarında bile meydana gelen güç kaybı neticesinde hayatını önceki durumuna göre daha çok efor harcayarak geçirmek durumunda kalacağı için tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TRAFİK KAZASI GEÇİREN YAŞLILAR, EMEKLİLER GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
TRAFİK KAZASI GEÇİREN YAŞLILAR, EMEKLİLER GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın