Kazada Kronik Hastalığı Olan Yakınlar Tazminat Alabilir Mi?

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KRONİK RAHATSIZLIĞI OLMASI HALİNDE YAKINLARI TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Trafik kazalarında hayatlarını kaybeden kişilerin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kalacakları için destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedirler. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişilerin açtığı bir maddi tazminat davası türüdür.

Destekten yoksun kalma tazminatının yanında, ölümlü bir trafik kazasında tedavi, sağlık ve hastane giderleri, cenaze ve defin giderleri, diğer maddi zararlara ilişkin maddi tazminat ve manevi tazminat müşterek müteselsil sorumluluk kapsamında kazaya karışan araç sürücüsünden, araç sahibinden, aracın işleteninden ve kazaya karışan aracın ZMMS veya Kasko Sigortasını yapan sigorta şirketinden talep edilebilir.

                Ancak, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin daha önceden kronik bir rahatsızlığının olması, talep edilebilecek tazminat taleplerini etkileyecek midir?

                Konu ile ilgili olarak Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 28.04.2015 tarihli, 2014/13996 E.-2015/6180 K. sayılı kararında bu hususu, “Uyuşmazlık, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. HUMK’nun 275. (HMK’nun 266. maddesi) ve devamı maddelerine göre, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, mahkemece uzman bilirkişinin oy ve görüşüne başvurulması zorunludur. Davacının 1952 doğumlu desteği Yusuf 13.04.2012 tarihinde trafik kazası yapmış, 09.05.2012 tarihinde vefat etmiştir. Dosya içerisindeki ölüm belgesinde her ne kadar ölüm şekli trafik kazası olarak işaretlenmiş ise de, ölüm nedeni kısmında ilk neden olarak “kronik obstruktif akciğer hastalığı” belirtilmiş olmasına ve murisin kazadan önce KOAH hastalığının da bulunduğunun anlaşılmasına göre, uzman bilirkişiden rapor alınmadan hüküm kurulması doğru olmamıştır. Bu durumda, desteğin kazadan önceki hastalıklarına ilişkin tedavi evrakları ile kazadan sonra Cumhuriyet Savcılığı dosyasında ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarında bulunan muayene, rapor ve tüm tedavi evrakları getirtilerek murisin ölüm nedeninin tespit edilmesi, ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olup olmadığı hususlarının ve temyiz dilekçesinde belirtilen tüm itirazların karşılanması için Adli Tıp Kurumunun bu konu ile ilgili ihtisas dairesinden ayrıntılı, açıklayıcı ve denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar vermek gerekir.” şeklinde ifade etmiştir.

                Bu kapsamda, ilgili Yargıtay kararı incelendiğinde, meydana gelen ölümün trafik kazasından mı yoksa ölen kişinin kronik hastalığından mı kaynaklandığının net olarak ortaya konulması, tazminat talep edilebilmesi için ölüm ile gerçekleşen trafik kazası arasında illiyet bağının bulunduğunun net bir şekilde tespit edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla meydana gelen ölüm olayının sebebi gerçekleşen trafik kazası ise ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı kurulmuş olacak ve ölen kişinin yakınları, yukarıda belirttiğimiz ilgili sorumlulardan tazminat talep edebilecektir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KRONİK RAHATSIZLIĞI OLMASI HALİNDE YAKINLARI TAZMİNAT ALABİLİR Mİ? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KRONİK RAHATSIZLIĞI OLMASI HALİNDE YAKINLARI TAZMİNAT ALABİLİR Mİ? ANKARA TRAFİK KAZA AVUKATI SELİM ÜNAL
Hemen Arayın