İçeriğe geç
Anasayfa » MAKALELER » YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN KARIŞTIKLARI TRAFİK KAZALARI

YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN KARIŞTIKLARI TRAFİK KAZALARI

Yabancı plakalı araçlar belirli şartlar halinde Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Özellikle yaz aylarına doğru Türkiye’ye turistik amaçlarla gelen yabancılar ya da yurt dışında çalışan Türk vatandaşları, kendilerine ait ya da kiraladıkları motorlu kara taşıtları ile Türkiye’ye giriş yapmaktadırlar. Buna ek olarak yurt dışında yerleşik olarak yaşayan kimseler de transit geçiş yapmak üzere Türkiye’ye araçlarıyla giriş yapabilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde birçok yabancı plakanın mevcut olduğunu ifade edebiliriz.
Yeşil Kart Nedir?
Yeşil Kart, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen, Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartıdır. Trafik sigortasının eki niteliğinde olan Yeşil Kart, kazanın meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına(Trafik Sigortası) eş değer bir belgedir.
Yeşil Kart Sisteminin Amacı
Yeşil Kart Sisteminin ilk amacı, motorlu taşıtların, uluslararası sınırlardan uluslararası geçerliliği olan bir sigorta belgesi ile geçişini kolaylaştırmaktır. Böylelikle bu sigortaya sahip bir araç, sınırda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunda kalmayacaktır. Yeşil Kart bu bakımdan zamandan tasarruf ettirmektedir. Yeşil Kartın bir diğer amacı ise yabancı plakalı araçların gittikleri ülkede karıştıkları kazalardan dolayı zarar görenlerin korunmasıdır.
Türkiye’de zarar gören, yabancı plakalı aracın işletilmesinden kaynaklanan zarardan dolayı tüm taleplerini ileri sürebilecektir. Zarara uğrayan yabancı plakalı araç kolayca sorumlu bir muhatap bulabilecek ve aracın yabancı plakalı olmasından dolayı ayrıca bir mağduriyet yaşamayacaktır.
Yeşil Kart Sigortası, kazanın meydana geldiği ülkedeki asgarî Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limiti kadar koruma sağlamaktadır. Dolayısı ile zarar gören kendi ülkesinde kayıtlı bir aracın kendisine zarar vermesine denk bir korumaya kavuşmuş olmaktadır.
MÖHUK KAPSAMINDA TRAFİK KAZALARI
MÖHUK kapsamında trafik kazalarına bakmak için haksız fiil kavramına odaklanmak gerekir. Zira gerçekleşen trafik kazalarında yetkili hukukun neresi olduğunu gösteren maddeler haksız fiil başlığı altında yer almaktadır.
MÖHUK’ta haksız fiillere ilişkin genel hüküm, MÖHUK m 34’de yer almaktadır. Buna göre haksız fiilden doğan ihtilâflar, haksız fiilin işlendiği yer hukukuna tâbidir. Türkiye’de Yeşil Kartlı bir aracın karıştığı kazada, haksız fiilin işlendiği yer olarak Türk hukuku uygulanır (MÖHUK m 34/1). Maddî ve fiilî olmak koşulu ile zarar haksız fiilin gerçekleştiği başka bir ülkede ortaya çıkmış ise, zararın meydana geldiği ülke hukuku uygulanır (MÖHUK m 34/2)
YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN KARIŞTIKLARI TRAFİK KAZALARINA İLİŞİN YARGITAY KARARI

“Davalı F3 Sigorta A.Ş.nin temyiz itirazlarına gelince, dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminatın, zarara neden olan 3. kişilerden rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece her ne kadar 2675 sayılı MÖHUK’nun 25/2.b maddesi uyarınca olaya Avusturya Hukuku’nun uygulanacağı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuşsa da, aynı yasa maddesinin 1. fıkrası uyarınca haksız fiilden doğan borçlar, haksız fiilin işlendiği yer hukukuna tabidir. Olay yeri Sulusaray/Yeşilyurt olduğuna ve davacı sigortalısı bu kazada vefat ettiğine göre, davacının hak sahiplerine ödemelerini Avusturya’da yaptığı gerekçesiyle, zararın meydana geldiği ülkenin Avusturya olduğu kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, uyuşmazlığa Türk” hukukunun uygulanması yönünde hüküm tesis etmiştir” (Yargıtay 11 HD, 5829/2562, 21.03.2005)
“…Bir başka deyişle, yeşil kart poliçesi o ülkede düzenlenmiş zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi gibi kabul edilecektir. Buna göre yeşil kart sigortası, anlaşmaya dahil yabancı ülkelerin zorunlu mali sorumluluk sigortalarını biraraya getiren üniform ve beynelminel bir sigorta poliçesi olarak tanımlanmaktadır. Memleketimizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi mensuplarının 20 Nisan 1959 tarihinde imzaladıkları “Beynelminel Mecburi Mesuliyet Sigortasına dair Avrupa Sözleşmesi” gereğince ülkemizde de tüzel kişiliği haiz Türkiye Sigorta ve Reasünans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bürosu kurulmuş olup, yeşil kart sistemi uygulanmaktadır….”(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/1665 E. , 2007/3313 K.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
Çevrimiçi
Merhaba. Ben Avukat Selim ÜNAL. Nasıl yardımcı olabilirim ?