YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ

YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ

Haksız eylem veya hukuka aykırı bir olay sonucu ağır yaralanıp ileri derecede beden gücü kaybına uğrayan kişi, artık tek başına yaşamını sürdüremeyecekse, oturup kalkmada, yiyip içmede başkasının sürekli yardımı gerekiyorsa, bu kişiye “güç kaybı” tazminatının yanı sıra, ayrıca “yaşam boyu bakım giderleri” ödemek gerekir.

Yaşam boyu bakım giderleri, gerçekte bakıcıya ödenecek ücret (hemşire, hasta bakıcı, yardımcı kişi ücreti) olmayıp, ayrı bir zarar türü ve bir “değer ölçüsüdür. Bu nedenle hesaplamada asgari ücretlerin geçim indirimsiz net tutarları baz alınmalıdır.

Yaşam boyu bakım giderlerinin istenebilmesi için, Sağlık Kurulu Raporlarında kesinlikle kişinin “yaşam boyu başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu” açıklaması bulunmalıdır. Yaşam boyu bakıma muhtaç olma durumuna sebebiyet veren hastalıklardan biri veya birkaçı dahi hasta da olsa da  sağlık raporuyla kanıtlanmadığı sürece hukuki açıdan bir nitelik arz etmeyecektir.

En son yürürlüğe konulan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nin 12. Maddesi (h) bendinde, yukarıdaki hastalıklar dışında, tedavi edilemeyen bazı hastalıklar sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma durumunun değerlendirilmesi, tıp uzmanlarının takdirine bırakılmış olmasına göre, raporlarda açıkça kişinin “yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olduğu” ibaresine yer verilmemişse bakım gideri istenemeyecektir.

Yaşam boyu bakım giderleri geçici iş göremezlik ve geçici bakıcı gideriyle karıştırılmamalıdır. Geçici iş göremezlik tazminatı kişinin kaza sonrasında geçici olarak iş göremez hale gelmesidir. Geçici bakıcı gideri ise kişinin kaza sonrasında geçici bir süreliğine bakıma muhtaç kalması durumudur. Adında da anlaşıldığı üzere her ikisi de geçici durumlar olum yaşam boyu bakım gideri kalıcı bir durum olup süreklilik arz etmektedir.

Yerleşik Yargıtay kararlarında her ne kadar kişiye ailenin veya eşin bakması durumunda bu kişilerin bakma yükümlülüğünden dolayı yaşam boyu bakım giderlerinden indirim yapılması gerektiği öngörülmüş olsa da varsayılan kişilerin böyle bir yükümlülüğü olmadığı açık olup olsa dahi tazminatın zarar gören aleyhine olarak azaltılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu açıktır.

Bu sebeplerle bir kazadan ileri derecede zarar gören ve hayatı boyunca bir kişinin bakımına muhtaç olacak kişiler için yaşam boyu bakım giderinin sağlanması gereklidir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ AVUKATI AVUKAT SELİM ÜNAL
Hemen Arayın