Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanmalı?

Teknik konular olması nedeniyle, mutlaka araç değer kaybı avukatından destek alınması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanmalı?

Tavsiye için Hemen Arayın

7/24 Arayabilirsiniz

brochure

Download our document to see specific data of the service and how we work.

BROCHURE.DOC
19KB
BROCHURE.PDF
8KB

Yılların Tecrübesi

Birçok Prestijli Ödül

Deneyimli Avukat

Ücretsiz Danışmanlık

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanmalı?

 • Kazaya karışan aracın piyasadaki tercih durumu,
 • Hasarın boyutu,
 • Aracın üretim yılı,
 • Marka ve model bilgisi,
 • Aracın kilometresi,
 • Hasar geçmişi ve niteliği,
 • Aracın kilometresi,
 • İşlem gören parçaların niteliği ve sayısı,
 • Trafiğe çıkış tarihi dahi araçtaki değer kaybının miktarını etkileyebilmektedir.

Bu konuda Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/4690 E.-2016/7983 K. Sayılı ve 20.09.206 tarihli ilamıyla uygulamaya şu şekilde yol göstermektedir: “Araçta meydana gelen değer kaybının; Aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısmın özellikleri dikkate alınarak, kazadan sonraki hasarlı halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.”

Araç Değer Kaybı Hangi Durumda İstenmez?

Araç değer kaybı avukatı önüne gelen dosyada, araçta değer kaybı alınıp – alınmayacağını incelerken, aracın pert olması yani hurda olması halinde veyahut daha önce pert kayıtlı olması halinde değer kaybı tazminatı alamaz.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Alınır? Araç Değer Kaybı Sorumluluları?

ARAÇ DEĞER KAYBI, KAZADA KUSURLU TARAFTAN ALINIR.
Hasar gören araç onarıldıktan sonra hasarın ve onarımın derecesine göre araçta değer kaybı oluşmaktadır. Kazada zarara neden olan kusurlu karşı taraf araç sahibinin değer kaybından sorumluluğu söz konusudur. Zarara neden olan kusurlu tarafın değer kaybından sorumlu sayılabilmesi için kazada ya tamamen kusurlu ya da en az % 25 oranında kusurlu olması gerekmektedir. Karşı tarafın tamamen kusursuz olması halinde araç değer kaybı tazminatından söz etmek mümkün olmayacaktır.
Meydana gelen kazada karşı tarafın kusurlu olması durumunda araç sahibi, kusuru oranında karşı tarafın sigorta şirketinden, sürücüden veya bizzat araç sahibinden araç değer kaybı tazminat bedelini talep edebilir.

Araç değer kaybı tazminatında sorumluluktan bahsederken, trafik sigortası bu hususta önemli bir yere sahiptir. Trafik kazası neticesinde değer kaybı meydana gelmesi durumunda kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası araçta oluşan değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigorta şirketi, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına ortak olmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. maddesine göre “Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.” Yani trafik kazası neticesinde araçta meydana gelen değer kaybından zarara neden olan kusurlu araç sahibinin sigorta şirketi de sorumludur. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kusurlu araç sürücünün ZMMS yani trafik sigortasını yapan sigorta şirketi sadece teminat limitleri kadar sorumludur. Sigorta şirketinin sağlamış olduğu teminat limitlerinin aşılması halinde sürücü ve ruhsat sahibinin müşterek ve müteselsilen sorumluluğundan bahsetmek mümkün olacaktır.

Avukat Selim Ünal

AVUKAT SELİM ÜNAL

AVUKAT, DANIŞMAN

Selim ÜNAL, 10.06.1987 Polatlı/ANKARA doğumlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukattır. 2016’da SELİM ÜNAL HUKUK VE DANIŞMANLIK ofisini kurmuş, trafik kazaları konusunda uzmanlaşmıştır. 400’e yakın medya çıkışıyla tanınan ÜNAL, hasar firmalarının kapatılması için mücadele eden öncü avukatlardan biridir. Uzmanlık alanları arasında trafik kazaları tazminatı, iş kazaları ve manevi tazminat davaları bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybı Tazminatında Süreler?

Araç değer kaybı tazminatı, 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile birlikte her kilometrede ve yaştaki araç için talep edilebilmektedir. Ancak talep edilebilmesi için gereken belirli şartlar vardır. Kaza neticesinde aracında değer kaybı meydana gelen araç sahibi, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ve her halde kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde süreci başlatmış olmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir ve araç sahibi bu süreler geçtikten sonra aracındaki değer kaybını talep edemeyecektir. Sigorta şirketinden araç değer kaybının talep edilmesi durumunda, sigorta şirketine başvuru yapılması gerekir. Hukuka ve usule uygun olarak yapılan başvuruya sigorta şirketinin cevap vermek için 15 günlük süresi vardır. Bu süre içerisinde sigorta şirketinden başvuruya yanıt alınamaması, talebin tam olarak veya hiç karşılanmaması durumunda araç sahibi Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilir veya araç değer kaybı davası açılabilir. Bu durumda yargılama süresince başvuru şekli, yöntemi, bilirkişi raporu, rapora itiraz gibi yargılamanın şahsına özgü teknik hususların trafik kazası konusunda ve araç değer kaybı tazminatı konusunda uzman avukat aracılığıyla yapılması hak kaybının önlenmesinde önem arz etmektedir. Sigorta şirketinin bu ödemeyi yapmaması, eksik yapması halinde veya yapılan başvuruya süresi içinde cevap vermemesi halinde araç sahibi Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilir veya değer kaybının tarafına ödenmesi talebiyle, sigorta şirketine ticaret mahkemesinde veya şahıslara asliye hukuk mahkemelerimde dava açabilir.
Car accident, collision on the road, render 3D
Front of silver car get damaged by crash accident on the road.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı avukatı ya da daha doğru ifade ile araç değer kaybı davalarına bakan avukatların önünde araç değer kaybı dosyası geldiğinde, bazı belgelerin olması gerekmektedir. Bı belgeleleri kazaya karışan kişiler kolluk kuvvetlerinden alabileceği gibi hasar dosyası açılması ve bunun sonucunda araç hasarının tespiti için belirlenen eksperler şirketlerinden kazaya ilişkin bütün belgeleri talep edebilirler.

Bu belgelerin başlıca olanları aşağıda belirtmek gerekirse;

 • Kaza gerçekleştiği sırada tutulan kaza tespit tutanağı
 • Kusur oranlarını belgeleyen tutanak
 • Hasara ilişkin tespit tutanağı
 • Hasarı gösteren fotoğraflar (Araç hasarına ilişkin fotoğraflar her açıdan çekilmelidir)
 • Onarım yapılırken alınan parçaların faturaları
 • Onarım sırasında ortaya çıkan işçilik bedelini belgeleyen faturalar
 • Sürücü ehliyet belgesi
 • Sürücü kimlik belgesi
 • Araçlara ait ZMMS poliçeleri
 • Araç ekspertiz raporu

Araç Değer Kaybı Davalarında Sigorta Şirketine Başvuru Yapmak Zorunda Mıyız?

Araç değer kaybı tazminatı konusunda en önemli husus hak kaybına uğramamak adına mutlaka trafik kazalarına bakan avukatlarla ve trafik kazasında uzman avukat ile çalışmak gerekmektedir. Trafik kazası avukatı, sigorta şirketine mutlak surette başvuru yapma şartının olduğunu aksi halde usul eksikliği nedeniyle adli yargıda açılmışsa dava reddedileceğini veyahut sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapmışsa başvurusunun usulden reddedileceğini bilmektedir. Bu nedenle, trafik kazası avukatlarının mutlak surette davaları yönetmeleri gerekmektedir. Araç değer kaybı avukatı, sigorta şirketine başvuru yapıp, tebliğden itibaren 15 gün sigorta şirketine süre verir. Bu süreler, yasalarla açık bir şekilde belirtilmiş sürelerdir. Sigorta şirketinin araç sahibinin başvurusuna müracaat tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içinde yanıt vermesi gerekir. Sigorta şirketi başvuruya 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermediğinde ya da verdiği cevap olumsuz olduğunda dava açılabilir. Araç değer kaybı tazminat davalarında dava açılmadan önce yapılması gereken ilk işlem sigorta şirketine başvurmak olmalıdır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde maalesef dava reddedilecektir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Sigorta Tahkim Komisyonu

Araç değer kaybı avukatının rolü sigorta tahkim komisyonunda yürütülen araç değer kaybı tazminatı davalarında da önemlidir. Sigorta şirketine yapılan başvuru sonucunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir sonuç alınamamışsa sigorta tahkim komisyonunda araç değer kaybı tazminatı davası açabiliriz. Sigorta tahkim komisyonu, araç değer kaybı tazminatı davasında, hakem atamasından başlamak üzere 4 ay içerisinde yazılı olarak karar vermek zorundadır. Sigorta tahkim komisyonunda açılan araç değer kaybı tazminatı davalarında en merak edilen hususta budur. Kaza geçirdim, araç değer kaybı tazminat devam ne kadar sürer. Bunun cevabı yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi 4 aydır.

Araçta Değer Kaybı Olup – Olmadığının Tespiti Nasıl Yapılır

Araç değer kaybı tazminatı konusunda en önemli husus hak kaybına uğramamak adına mutlaka trafik kazalarına bakan avukatlarla ve trafik kazasında uzman avukat ile çalışmak gerekmektedir. Araçta, araç değer kaybının olup- olmadığını anlamanın en önemli faktörü, trafik kazası avukatı ile çalışmaktır. Trafik kazası avukatı, araçta değer kaybı olup olmadığını ve değer kaybı tazminatı almaya hak kazanıp- kazanmayacağı yönünde aşağıda belirtilen şartlara öncelikle bakarak tespitini yapmaya çalışacaktır.


• Öncelikle başvuru sürecinde aracın pert olup olmadığı dikkate alınır.
• Araç değer kaybı talebini oluşturan taraf %100 kusurlu ise bu başvuruyu yapamaz.
• Kazaya bağlı hasar oluşması ve hasarın tamirinin yapılması da tespit aşaması için geçerlidir.
• Araçta onarım gören parçalar daha önce başka bir nedenle onarılmamış olmalıdır.

Hemen Arayın