DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN TAZMİNAT HESABI YAPILIRKEN EVLENME İHTİMALİ TAZMİNAT HESABINI NASIL ETKİLER?

DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN TAZMİNAT HESABI YAPILIRKEN EVLENME İHTİMALİ TAZMİNAT HESABINI NASIL ETKİLER?

Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğini yitiren kimse ile desteğin, yaşamaları muhtemel süre içerisinde, ölen desteğin çalışarak sağlayabileceği gelir ve kazancından ayırmak suretiyle yapabileceği yardım tutarının, peşin olarak ve toptan ödetilmesinden ibarettir. 

Destekten yoksun kalma zararının tespiti gelecekte meydana gelecek bir zararın tespiti niteliğinde olduğu için, matematiksel bir kesinlikle tespit edilmesi mümkün değildir. Zararın tespitinde, fiili karinelere hal ve şartların icabına, ölen destek ile destekten yoksun kalan arasındaki ilişkiye dayanılarak, gelecekte meydana gelecek zarar hakkında tahmin yapılacaktır. 

Destekten yoksun kalma tazminatının amacı, destekten yoksun kalan kimsenin bakım ihtiyacını gidermek olduğundan, destekten yoksun kalanın, desteğin ölümü yüzünden elde ettiği veya gelecekte elde etmesi kuvvetle muhtemel olan yararlarının, zararlardan indirilmesi gereklidir. Eğer, zarardan bu indirimler yapılmazsa, destekten yoksun kalanın mal varlığında, desteğin ölümünden önceki haline göre zenginleşme meydana gelir ki, bu da destekten yoksun kalma tazminatının öngörülüş amacına aykırıdır. 

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken dul kalan eşin yeniden evlenme ihtimali, hesap tarihindeki yaşı üzerinden  yeniden evlenme şansı tablosuna göre belirlenmektedir. Bu tabloya göre dul kalan eşin on sekiz yaşından küçük her çocuk için yeniden evlenme ihtimalinden beş puan indirilmektedir. Yani çocuk sayısı arttıkça kişinin evlenme şansı düştüğü varsayılarak buna göre hesaplama yapılmaktadır. Geçek hayatta da bu durum bu şekildedir çocuk sayısı arttıkça kişinin evlenme ihtimali de düşmekte ayrıca çocuk sayısı arttıkça bu durum destekten yoksun kalanın sosyal ve ekonomik durumunu da negatif olarak etkilemektedir bu sebeple hesaplama yapılırken bu durumun göz önüne alınması ve buna göre hesaplama yapılması gerekmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu yöndedir, örneğin:

YARGITAY 17. HD., 2015/3046E., 2016/2415 K., 25.02.2016 TARİHLİ KARARINDA:

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacılardan …’ın eşinin ölümü nedeniyle uğradığı maddi zararının ödetilmesi isteminde bulunduğu, kaza tarihinde 37 yaşında ve beş çocuklu olan …’ın onsekiz yaşından küçük üç çocuğu bulunduğu, .. dul kalan kadın için hazırladığı yeniden evlenme şansı tablosuna göre %9 olan ihtimal onsekiz yaşından küçük her çocuk için beş puan indirildiğinde sıfır olarak hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi roporunda davacı … yararına destekten yoksun kalma nedeniyle maddi tazminat hesaplanırken yanılgılı değerlendirme ile bir kadının her zaman evlenme ihtimali olacağı görüşünden hareketle %5 oranında indirim yapılmış olması bu tazminatın hesaplanmasında genel kabul gören .. yeniden evlenme tablosuna ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına aykırı olmuş, kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.”
Şeklinde karar vermiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN TAZMİNAT HESABI YAPILIRKEN EVLENME İHTİMALİ TAZMİNAT HESABINI NASIL ETKİLER? AVUKAT SELİM ÜNAL DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKATI
DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN TAZMİNAT HESABI YAPILIRKEN EVLENME İHTİMALİ TAZMİNAT HESABINI NASIL ETKİLER? AVUKAT SELİM ÜNAL DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AVUKATI
Hemen Arayın