GÜVENCE HESABI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÜVENCE HESABINA BAŞVURULUR?

GÜVENCE HESABI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÜVENCE HESABINA BAŞVURULUR?

Trafik kazalarında zarar görenler, ellerinde olmayan bazı nedenlerle sigorta teminatından istifade edemez ve muhatap olarak sadece haksız fiil mimarıyla baş başa kalır. Mesela, kaza ve zarara yol açan aracın tespit edilememesi veya zorunlu sigortası yaptırılmaksızın trafiğe çıkarılması veyahut da aracın zorunlu sigortasını yapan sigortacının iflas etmesi gibi durumlarda, zarar gören sigorta teminatından yoksun kalacaktır. İşte bu gibi hallerde, zarar görenlere kol kanat germek ve sigorta teminatı şemsiyesi altına almak maksadıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde “Güvence Hesabı” müessesesi oluşturulmuştur. Güvence Hesabına uygulamada eski tabiriyle Garanti Fonu denilmektedir.

Güvence Hesabı eskiden olduğu gibi yalnızca zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasını kapsamaz. Güvence Hesabı teminatı şemsiyesi altında olan sigorta türlerinin kapsamı genişletilmiş olup bunları sıralayacak olursak:

 • Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası,
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk (Taşıma) Sigortası,
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Zorunlu Koltuk) Sigortası,
 • Yeşil Kart Sigortasına ilişkin Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ödemeleri,
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerinin (KTK m: 104/2) ve yarış organizatörlerinin yaptıracağı sigortalar.

Güvence hesabına başvurulacak hallerse şunlardır:

 • Sigortalının Tespit Edilememesi,
 • Rizikonun Meydana Geldiği Tarihte Geçerli Olan Teminat Tutarları Dâhilinde Zorunlu Sorumluluk Sigortasının Yaptırılmamış Olması,
 • Zorunlu Sigorta Teminat Limitleri İle Sigorta Poliçesinde Belirtilen Teminat Arasında Fark Olması,
 • Sigorta Şirketinin Malî Bünye Zaafiyeti Nedeniyle Sürekli Olarak Bütün Branşlarda Ruhsatlarının İptal Edilmesi veya İflası,
 • Çalınmış veya Gasp Edilmiş Bir Aracın Karıştığı Kazada, KTK Uyarınca İşletenin Sorumlu Tutulamamasıdır.

Yargıtay’ın emsal kararlarında da Güvence Hesabının sorumlulığundaki haller görülmektedir.

YARGITAY 17. HD., E. 2019/887 K. 2020/3157 T. 3.6.2020 KARARINDA:

“Açıklanan vakıalar karşısında; davalı … Hesabına trafik sigortasız aracın neden olduğu zarar iddiası ile husumet yöneltildiği, Güvence Hesabının sorumluluğunun ancak ZMSS yaptırabilecek tescilli bir araç bulunması halinde söz konusu olabileceği, davalıya husumet düşüp düşmediğinin doğru biçimde tespit edilmesinin gerekliliği ve bu hususun re’sen gözetileceği dikkate alınmak suretiyle; kazaya karışan …plakalı araca ait trafik tescil dosyasının tamamının (aracın ilk tescil kaydından itibaren) ilgili merciden getirtilmesi ile aracın tescil kaydının silinip silinmediğinin, silinmiş ise silinme sebebinin ve yeniden tescilinin yapılıp yapılmadığının saptanması ile davalının hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken anılan hususlar için yeterli araştırma yapılmadan ve bu hususlar karar yerinde tartışılmadan karar verilmesi doğru olmayıp kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” Şeklinde karar vermiştir.

“Adaleti savunmaktan vazgeçtiğimizde, hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Adaleti savunmak, ona inanmak ve uygulamak, özgürlüğümüzü korumanın temelidir.” by Robert F. Kennedy

GÜVENCE HESABI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÜVENCE HESABINA BAŞVURULUR? AVUKAT SELİM ÜNAL İŞ ALACAK AVUKATI
GÜVENCE HESABI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÜVENCE HESABINA BAŞVURULUR? AVUKAT SELİM ÜNAL İŞ ALACAK AVUKATI
Hemen Arayın